Drsnoměry Mitutoyo, Taylor Hobson a délkoměr Zeiss

07.03.2015 20:48

Takže je tomu skutečně tak, máme nový přenosný drsnomět Mitutoyo SJ210, který nám umožní rychle a pohotové měřit drsnost povrchů i mimo laboratoř. Pro přesná měření drsnosti jak etalonů drsnosti (destiček), tak i obvodové drsnosti rotačních součástí lze využít přesný kruhoměr Talyrond TR595S.

Dále pak jsou naše kapacitní možnosti posíleny digitalizovaným délkoměrem Zeiss ULM, který je vybaven měřicím SW Comparator.