Informace pro návštěvníky

12.11.2011 22:27

V blížícím se čísle časopisu Metrologie 4/2011 by se měl vyskytnout můj první článek týkající se stanovení nejistoty měření při kalibraci jedno a dvouosých měřicích přístrojů.