Spolupráce s CEITECem

21.09.2013 23:24

Chystáme měření na superpřesném 3D přístroji NMM od SIOSu. Měření by mělo probíhat pod patronací Mgr. Klapetka s odd. nanometrologie ČMI OI Brno.

Dále budu informovat...